U bevindt zich hier: Brieven en mailing Zakenbrief  
 BRIEVEN & MAILING
Zakenbrief
Persoonlijke Brief
Email
Sollicitatie
Curiculum vitae

Zakenbrief
 

Zakenbrieven zijn in Duitsland standaard gevormd op de volgende wijze:

 

 

Adres firma

Aard zending

Adres geadresseerde

 

Ihr Zeichen,                      Unser Zeichen,                      Telefon                   Datum
Ihre Nachricht von,          Unsere Nachricht von,

 

Lijn betreffende

 

Aanspreektitel

 

Tekst

 

 

 

 

Groetformule

Handtekening, naam en titel onderschrijver

bijlagen bv: "Anlagen: 2"

 

 

 

Logo van de firma

Hier is een ruimte voorzien met een hoogte van 2,7 cm tot 4,5 cm voor het aanbrengen van het logo, meerdere gegevens over de firma, reclame enzovoort. Vele firma's verlengen deze ruimte door een smalle kolom aan de rechterzijde van het blad.

 

Adres van de firma

Het adres van de firma wordt steeds kleiner geschreven dan de rest van de brief op een hoogte zo, dat het boven het adres van de geadresseerde zichtbaar is in het venster van de enveloppe.

 

Aard van de zending

Hier wordt eventueel de verzendingsaard gemeld: "Eingeschrieben, Wertbrief, Expresszustellung". Hierop volgt een lege zin.

 

Adres van de geadresseerde

Het adres van de geaddresseerde begint met de persoonsnaam (eerst de voornaam), persoonsnamen of firmanaam. De gegevens in deze lijn liggen in nauw verband met de aanspreektitel. Diegene, waaraan de brief gericht is, wordt weergegeven in de accusatief (alleen in diplomatenverkeer en aan katholiek kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders gebruikt men de datief zoals "Seiner Exzellenz dem Hochwürdigsten Herrn Bishof"). Tegenwoordig schrijft men niet meer "An...", maar rechtstraaks bv.: "Herrn Thorsten Müller". Maar men schrijft wel "An..." wanneer de brief gericht is aan de ambtenarij of aan een instituut.
Is de brief aan een firma gericht, dan schrijft men het woord "Firma" meestal niet in de naam.

Indien bij de firmanaam de naam van een persoon uit dat bedrijf vermeld wordt, gelt het volgende qua privacy:
Staat de naam van de persoon onder de firmanaam, dan mag die brief geopend worden door een niet aangeschreven persoon uit het bedrijf. Voorbeeld:

Reisebüro Hansen
Herrn Erwald Schuster

Staat de naam van de persoon boven de firmanaam, dan mag die brief enkel door deze persoon geopend worden. Voorbeeld:

Herrn Bankdirektor
Dipl.-Ing. Wolfgang Bertram
Rergionalbank AG

De plaatsnaam in het adres, voorafgegaan door het postnummer, wordt niet onderlijnd, tenzij de brief geadresseerd is aan het buitenland en in dat land de gewoonte bestaat om de plaatsnaam te onderlijnen. Er staan geen leestekens na de straatnaam, huisnummer, gemeente. Het land van bestemming mag daarbij volgen onder de plaatsnaam, indien dit land niet te herkennen is uit de landcode (B,NL...) voor het postnummer.

 

Datum

De datum staat steeds in de accusatief, niet afgesloten door een eindpunt. Na de plaatsnaam volgt een komma. De dag in de maand wordt weergegeven door het getal, gevolgd door een punt dat het Duitse symbool is voor '...ste'. Voorbeelden:

Berlin, den 10. November 2008
Berlin,den 20.02.2009
Berlin, den 05.11.09
Berlin, 2009-07-09

 

Betreft-regel

Het onderwerp van de brief wordt hier weergegeven. Het inleidende woord "Betreff:" wordt niet meer gebruikt. Deze lijn wordt niet onderlijnd, noch afgesloten met een leesteken. Voorbeeld:

Installation des... in Ihre Wonung

 

Aanspreektitel

De aanspreektitel is nauw verbonden met de naamsweergave van de geadresseerde. Zie uitvoerige informatie op de afzonderlijke pagina "de aanspreektitel". De aanspreektitel volgt na drie lege lijnen onder de betreft-regel.

 

Tekst

De inhoud van het schrijven volgt na een lege lijn en wordt ook afgesloten met een lege lijn. De tweede persoon in vervoegingen en verbuigingen wordt steeds uitgedrukt met de beleefdheidsvorm (Sie, Ihnen...).

 

Groetformule

Op de groetformule volgt nooit een leesteken. De formule kan zijn:

Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichem Gruß
Mit den besten Grüßen
Freundliche grüße
Mit verbindlichen Grüßen
Hochachtungsvoll
Mit bester Empfehlung

 

Gegevens onderaan een brief

Hier is een ruimte voorzien van gewoonlijk 1 cm hoogte voor belangrijke informatie zoals naam van de bedrijfsleider, naam van de voorzitter, handelsregister, belastingsnummer, bankrekeningsnummers...

 

 

 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).