U bevindt zich hier: Oefeningen Rond spraakkunst  
 OEFENINGEN
Rond spraakkunst
Rond spelling
Rond taalgebruik

OEFENING 19

Thema: Werkwoorden met invloed op de naamval van zinsdelen

Belangrijk:
Indien een oefening niet functioneert, gelieve dan Javascript toe te laten in de opties van uw brownser.

Onderwerp:

Naamval van zinsdelen die afhankelijk is van het werkwoord in de zin


Moeilijkheidsgraad:

Tamelijk hoog


 
Hoe de oefening uitvoeren?
Hulpmiddelen
Oefening



Hoe de oefening uitvoeren?

De functionaliteit van het voorbeeld hieronder is uitgeschakeld.
Gelieve aan de hand van het voorbeeld de werking uit te testen in de oefening zelf.
 
Te verwerken tekstvakjes:
 

Verwijder het vraagteken en de haakjes er rond en pas het gegeven aan.
Klik dan met de muis ergens buiten het tekstvakje.
 
 
Onmiddellijk zal aangegeven worden of het resultaat goed (o.k) of fout is:
 

 

 
Indien het resultaat fout is, kan u ofwel corrigeren door opnieuw in het tekstvakje te klikken en aan te passen, ofwel hulp inroepen.
 
 
Opmerking:
 

 
Soms kan na het vraagteken een bijkomend inlichting tussen haakjes staan.
Bijvoorbeeld: (mv) wijst op 'meervoudsvorm'.
Gelieve ook deze inlichting te verwijderen bij het verwerken van het gegeven.




Hulpmiddelen

Volgende hulpmiddelen staan ter beschikking:
 

 
Hulp wordt steeds aangegeven 'achter' het werkwoord, dat invloed heeft op de verbuiging van ergens een voorafgaand tekstvakje.
 
Klik op dit symbool om een afzonderlijk venster met hulp te openen.
 
 

 
Dit symbool geeft hulp omtrent de meervoudsvorm en het geslacht van een substantief.
Verwijzing naar een substantief vindt u in de stam van het substantief
Bijvoorbeeld: "Einfluss" : vindt u onder "Fluss".  
 

 
Dit symbool geeft hulp omtrent het geslacht van een substantief.
Verwijzing naar een substantief vindt u in de stam van het substantief
Bijvoorbeeld: "Einfluss" : vindt u onder "Fluss".  
 

 

Dit symbool geeft bij aanklikken een venster met de verbuigingsvormen en bijkomende informatie voor het aan te passen voornaamwoord of adjectief, dat in een tekstvakje onmiddellijk aan dit symbool voorafgaat.

Indien bij het weergeven een umlaut of een nodig is, dan kan u deze vervangen door een "e" te laten volgen op de klinker. Tevens kan u de "ß" vervangen dooor "ss". Bijvoorbeelden:

"ä" en "ae"
"ä" en "Ae"
"ü" en "ue"
"ü" en "Ue"
"ö" en "oe"
"ö" en "Oe"
"äu" en "aeu"
"äu" en "Aeu"
"ß" en "ss".
Dit is interessant indien u geen Duits toetsenbord gebruikt, wat aan te nemen valt.


Oefening

[Let op hoofdletters, indien zij in het in te vullen vakje voorkomen.]

über Internet kann man die Daten abfragen.

übel soll man abhelfen .

Der Mann hat schließ lich Alkohol abgesagt .

Ich werde mich Angelegenheit annehmen .

Er versuchte auszuweichen .

Er bedürf .

Sie hat sich begeben (Betekenis 'sich begeben' = schade leiden) .

Sie hatte beim Einkaufen begegnet .




 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).