U bevindt zich hier: Oefeningen Rond spraakkunst  
 OEFENINGEN
Rond spraakkunst
Rond spelling
Rond taalgebruik

OEFENING 22

Thema: Voorzetsels

Belangrijk:
Indien een oefening niet functioneert, gelieve dan Javascript toe te laten in de opties van uw brownser.

Onderwerp:

Gebruik van de accusatief of datief bij een bepaald aantal voorzetsels


Moeilijkheidsgraad:

Tamelijk laag


 
Hoe de oefening uitvoeren?
Hulpmiddelen
OefeningHoe de oefening uitvoeren?

De functionaliteit van het voorbeeld hieronder is uitgeschakeld.
Gelieve aan de hand van het voorbeeld de werking uit te testen in de oefening zelf.
 
Te verwerken tekstvakjes:
 

Verwijder het vraagteken en de haakjes er rond en pas het gegeven aan.
Klik dan met de muis ergens buiten het tekstvakje.
 
 
Onmiddellijk zal aangegeven worden of het resultaat goed (o.k) of fout is:
 

 

 
Indien het resultaat fout is, kan u ofwel corrigeren door opnieuw in het tekstvakje te klikken en aan te passen, ofwel hulp inroepen.
 
 
Opmerking:
 

 
Soms kan na het vraagteken een bijkomend inlichting tussen haakjes staan.
Bijvoorbeeld: (mv) wijst op 'meervoudsvorm'.
Gelieve ook deze inlichting te verwijderen bij het verwerken van het gegeven.
Hulpmiddelen

Volgende hulpmiddelen staan ter beschikking:
 

 
Hulp wordt steeds aangegeven 'achter' het voorzetsel, dat invloed heeft op de verbuiging.
Klik op dit symbool om een afzonderlijk venster met hulp te openen.
 

 

Dit symbool geeft bij aanklikken een venster met de verbuigingsvormen en bijkomende informatie voor het aan te passen voornaamwoord, dat in een tekstvakje onmiddellijk aan dit symbool voorafgaat.

Indien bij het weergeven een umlaut of een nodig is, dan kan u deze vervangen door een "e" te laten volgen op de klinker. Tevens kan u de "ß" vervangen dooor "ss". Bijvoorbeelden:

"ä" en "ae"
"ä" en "Ae"
"ü" en "ue"
"ü" en "Ue"
"ö" en "oe"
"ö" en "Oe"
"äu" en "aeu"
"äu" en "Aeu"
"ß" en "ss".
Dit is interessant indien u geen Duits toetsenbord gebruikt, wat aan te nemen valt.


Oefening

Sie setzte sich zwischen beiden Kontrahenten .

Die Amerikanen stellten Irak in 2003 vor Ultimatum.

Er trug die Fahne vor her.

Er spielte sich vor Mädchen immer sehr auf.

Sie wischte die Hände an Schürze ab.

Das Grundstück grenzt an Garten an.

Die Steine trafen auf Wasser auf.

Sie setzte sich auf Couch.

Sie saß auf Couch.

Die neue Belegschaft ist in üblichen Unterabteilungen der Firma eingeteilt.
 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).