U bevindt zich hier: Oefeningen Rond spraakkunst  
 OEFENINGEN
Rond spraakkunst
Rond spelling
Rond taalgebruik

OEFENING 26

Thema: Werkwoorden met invloed op de naamval van zinsdelen

Belangrijk:
Indien een oefening niet functioneert, gelieve dan Javascript toe te laten in de opties van uw brownser.

Onderwerp:

Naamval van zinsdelen die afhankelijk is van het werkwoord in de zin


Moeilijkheidsgraad:

Tamelijk hoog


 
Hoe de oefening uitvoeren?
Hulpmiddelen
OefeningHoe de oefening uitvoeren?

De functionaliteit van het voorbeeld hieronder is uitgeschakeld.
Gelieve aan de hand van het voorbeeld de werking uit te testen in de oefening zelf.
 
Te verwerken tekstvakjes:
 

Verwijder het vraagteken en de haakjes er rond en pas het gegeven aan.
Klik dan met de muis ergens buiten het tekstvakje.
 
 
Onmiddellijk zal aangegeven worden of het resultaat goed (o.k) of fout is:
 

 

 
Indien het resultaat fout is, kan u ofwel corrigeren door opnieuw in het tekstvakje te klikken en aan te passen, ofwel hulp inroepen.
 
 
Opmerking:
 

 
Soms kan na het vraagteken een bijkomend inlichting tussen haakjes staan.
Bijvoorbeeld: (mv) wijst op 'meervoudsvorm'.
Gelieve ook deze inlichting te verwijderen bij het verwerken van het gegeven.
Hulpmiddelen

Volgende hulpmiddelen staan ter beschikking:
 

 
Hulp wordt steeds aangegeven 'achter' het werkwoord, dat invloed heeft op de verbuiging van ergens een voorafgaand tekstvakje.
 
Klik op dit symbool om een afzonderlijk venster met hulp te openen.
 
 

 
Dit symbool geeft hulp omtrent het geslacht van een substantief.
Verwijzing naar een substantief vindt u in de stam van het substantief
Bijvoorbeeld: "Einfluss" : vindt u onder "Fluss".  
 

 

Dit symbool geeft bij aanklikken een venster met de verbuigingsvormen en bijkomende informatie voor het aan te passen voornaamwoord, dat in een tekstvakje onmiddellijk aan dit symbool voorafgaat.

Indien bij het weergeven een umlaut of een nodig is, dan kan u deze vervangen door een "e" te laten volgen op de klinker. Tevens kan u de "ß" vervangen dooor "ss". Bijvoorbeelden:

"ä" en "ae"
"ä" en "Ae"
"ü" en "ue"
"ü" en "Ue"
"ö" en "oe"
"ö" en "Oe"
"äu" en "aeu"
"äu" en "Aeu"
"ß" en "ss".
Dit is interessant indien u geen Duits toetsenbord gebruikt, wat aan te nemen valt.


Oefening

[Hen restte nog alleen een beetje hoop.]
Es blieb nur eine schwache Hoffnung übrig.

[Hij is de schuld, dat zij haar geld verloren heeft.]
Er bracht um ihr Geld.

[Ik dank jou hartelijk.]
Ich danke vom ganzen Herzen.

[Hij nam de eerste gelegenheid die hem voor het grijpen lag.]
Er ergriff die nächste Gelegenheit, die sich darbot .

[Het kind bleef bij moeder maar aandringen om een ijsje te koppen.]
Das Kind drängelte Mutter, ein Eis zu kaufen.

[De terroristen bedreigen de regering met het doden van alle gijzelaars.]
Die Terroristen drohen Regierung alle Geiseln umzubringen.

[Het spijt me, maar ik heb haast.]
Es tut mir leid, eilt es aber.

[Daarop moet je niet fier zijn.]
Darauf brauchst du nichts einzubilden .

[Wie heeft jou in die onaangename toestand gebracht?]
Wer hat das eingebrockt ?

[Daar zal je eens diep moeten nadenken!]
Da kannst du etwas einfallen lassen!
 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).