U bevindt zich hier: Spelling Leestekens  
 LEESTEKENS
Aanhalingstekens ("")
Aanvullingsteken (-)
Apostrof (')
Beletselteken (...)
Dubbelpunt (:)
Gedachtestreep (-)
Haakje (())
Komma (,)
Koppelteken (-)
Punt (.)
Puntkomma (;)
Schuine streep (/)
Uitroepteken (!)
Vraagteken (?)
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet
     
     

LEESTTEKENS
 

Het gebruik van leestekens wordt geregeld door de paragrafen 40 tot 51 en door de paragrafen 67 tot 106 van het spellingsbesluit maart 2006.

 

Er staan ons heel wat tekens ter beschikking om iets te lezen. Daartoe horen letters (zoals a, b, c, α, β, γ), cijfers (zoals 1, 2, 3), rekentekens (zoals +, -, *), typografische tekens (zoals &, @, \) en ook leestekens.

In de Duitse taal onderscheid men tussen volgende tekens, als leestekens bestempeld:

 
Aanhalingsteken
Aanvullingsteken
Apostrof
Beletselteken
Duppelpunt
Gedachtestreepje
Haakje
Komma
Koppelteken
Punt
Puntkomma
Schuine streep
Uitroepteken
Vraagteken

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).