U bevindt zich hier: Spelling Eszet of dubbele s  
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

ESZETT OF DUBBELE S
 

Het gebruik van de Eszett of een dubbele s wordt geregeld door paragraaf 25 van het spellingsbesluit maart 2006.
 
 

Oorsprong van de Eszett:

De ß is een samenvoeging van twee letters:
de oude s die tot in de 18de eeuw lang geschreven werd.
de oude z die met een neerwaartse krul geschreven werd.
Vandaar dat men deze letter in het Duits de "Eszett" noemt.

Esszet


Gebruik van Eszett of ss:

Men schrijft de Eszett na een lang uitgesproken klinker of na een tweeklank. Deze ß wordt als een "s" uitgesproken. In de andere gevallen schrijft men ss.
 
Voorbeelden van ß (na een lange klinker):
 
Maß
Straße
Grieß
Fuß
Spieß
groß
grüßen
außen
außer
draußen
Strauß
beißen
Fleiß
heißen
 

Voorbeelden van ss (na een korte klinker):
 
dass
lassen
Fluss
essen
fassen
Hass
ich muss
er schoss
Posse
Wasser

Dass & das: alleen het voegwoord "dass" heeft een dubbele "s". Het lidwoord "das" heeft slechts één "s".

 

0peenvolging van ß of SS met een S:

In samengestelde woorden waarbij het eerste woord eindigt met een "ß" en het tweede woord begint met een "s", wordt de Eszett behouden en gevolgd door een "s". Eindigt het eerste woord op "ss" en begint het tweede woord met "s", dan schrijft men in de samenstelling driemaal "s" na elkaar. Voorbeelden:
 
Voorbeelden van ß en s:
 
Fußsohle
Großschifffahrtsweg
 

Voorbeelden van ss en s:
 
Fassstück
Flusssand

 

Verandering van ß in SS:

Indien bij de vervoeging van een werkwoord of bij afleiding van een werkwoord de stamklinker verandert van lang naar kort, dan verandert de ß naar ss.
 
Voorbeelden:
 
fließen - er floss - Fluss - das Floß
genießen - er genoss - Genuss
wissen - er weiß - er wusste
 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).