U bevindt zich hier: Spelling Hoofdletter Titel  
 HOOFDLETTER
Begin van een zin
Brief
Substantief
Substantivering
Titel
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

HOOFDLETTER BIJ TITELS
 

De schrijfwijze van het eerste woord van een titel wordt steeds met een hoofdletter begonnen.
Voorbeelden:
 
Allmähliche Normalisierung im Erdbebengebiet
Kleines Wörterbuch der Stilkunde
Bayerisches Hochschulgesetz
Potsdamer Abkommen
 

Deze hoofdletter blijft behouden, indien de titel in een tekst voorkomt. Indien men daarbij de titel verkort, dan wordt de schrijfwijze van het eerste gebruikte woord ervan steeds begonnen met een hoofdletter.
Voorbeeld:
 
Das Theaterstück "Der kaukasische Kreidekreis" steht auf dem Programm.
Das Theaterstück "Kaukasische Kreidekreis" steht auf dem Programm.

 
 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).