U bevindt zich hier: Spelling Hoofdletter Brief  
 HOOFDLETTER
Begin van een zin
Brief
Substantief
Substantivering
Titel
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

HOOFDLETTERS IN BRIEVEN
 

In brieven en emails wordt de schrijfwijze van het eerste woord van de adressering, datum, aanspreekvorm en groetformules met een hoofdletter begonnen. De eerste zin van de briefinhoud begint met een kleine letter indien de aanspreektitel afgesloten wordt met een komma (tenzij het eerste woord substantiefvorm is). Indien de aanspreektitel afgesloten is met een uitroepteken, begint de eerste zin van de briefinhoud met een hoofdletter.
Voorbeeld:
 
Donnerstag, 16. Februar 2006
 
Frau
Ulla Schröder
Rüdesheimer Str. 29
D-65197 Wiesbaden

[Sehr geehrte Damen!
Uns tut es leid...]

[Sehr geehrter Herr Direktor,
es ist mir klar, dass...]

Mit freundlichen Grüßen
 
Werner Meier
 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).