U bevindt zich hier: Spelling Samenstellingen Adjectieven  
 SAMENSTELLINGEN
Adjectieven
Bijwoorden
Substantieven
Voegwoorden
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Werkwoorden
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

SAMENSTELLING VAN ADJECTIEVEN
 

Men kan met allerlei woorden - als eerste deel van een samenstelling - nieuwe adjectieven vormen, indien het tweede deel een adjectief op zich is.


Samenstelling tot een nieuw adjectief.
Vrije samenstelling tot een nieuw adjectief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).