U bevindt zich hier: Spelling Samenstellingen  
 SAMENSTELLINGEN
Adjectieven
Bijwoorden
Substantieven
Voegwoorden
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Werkwoorden
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

SAMENSTELLING VAN WOORDEN
 

De samenstelling van woorden wordt geregeld door de paragrafen 33 tot en met 39 van het spellingsbesluit maart 2006.

Er zijn heel wat regels die het aaneenschrijven van verschillende woorden tot een nieuw woord bepalen.
Hierbij ontstaan nieuwe:

werkwoorden
substantieven
adjectieven
bijwoorden
voegwoorden
voorzetsels
voornaamwoorden

Zie ook: gebruik van het koppelteken in samenstellingen

Worden nooit aaneengeschreven:
het werkwoord "sein" en een ander woord.

Voorbeelden:

beisammen sein
fertig sein
los sein
vonnöten sein
vorbei sein
vorhanden sein
vorüber sein
zufrieden seinOm voor een bepaald woord zekerheid te bekomen, raadpleegt u best een woordenboek dat (her)uitgegeven is na maart 2006. Maar weet wel, dat bepaalde woorden soms in de ene context aaneengeschreven kunnen worden en in een andere niet. Daarop wordt nader ingegaan in dit spellingshoofdstuk.


 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).