U bevindt zich hier: Spelling Samenstellingen Voegwoorden  
 SAMENSTELLINGEN
Adjectieven
Bijwoorden
Substantieven
Voegwoorden
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Werkwoorden
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

SAMENSTELLING VAN VOEGWOORDEN
 

Meerdelige voegwoorden schrijft men aaneen als de woordsoort, de woordvorm of de betekenis van de afzonderlijke delen van de samenstelling niet duidelijk herkenbaar is.

Voorbeeld:

"Indem": Schrijft men "in dem", dan verwijst men met "dem" als aanwijzend voornaamwoord naar een voorafgaand substantief, maar dat bestaat niet gezien "indem" geen voornaamwoord, maar wel een voegwoord is.

Voorbeelden:

anstatt
indem
inwiefern
sobald
sofern
solange
sooft
soviel
soweitMen schrijft niet aaneen als de woordsoort, de woordvorm of de betekenis van de twee afzonderlijke delen van het samengestelde voegwoord wel duidelijk herkenbaar is.

Voorbeelden:

ohne dass
statt dass
außer dass


Bij het volgende voegwoord staat het de schrijver vrij om aaneen te schrijven of niet:

sodass/so dass


 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).