U bevindt zich hier: Spelling Samenstellingen Voornaamwoorden  
 SAMENSTELLINGEN
Adjectieven
Bijwoorden
Substantieven
Voegwoorden
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Werkwoorden
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

SAMENSTELLING VAN VOORNAAMWOORDEN
 

Voornaamwoorden met "irgend" schrijft men steeds aaneen.

Voorbeelden:

irgendein
irgendetwas
irgendjemand
irgendwas
irgendwelcher
rgendwer
 

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).