U bevindt zich hier: Spelling Samenstellingen Voorzetsels  
 SAMENSTELLINGEN
Adjectieven
Bijwoorden
Substantieven
Voegwoorden
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Werkwoorden
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

SAMENSTELLING VAN VOORZETSELS
 

Meerdelige voorzetsels schrijft men aaneen als de woordsoort, de woordvorm of de betekenis van de afzonderlijke delen van de samenstelling niet duidelijk herkenbaar is.

Voorbeeld:

"Anhand": Schrijft men "an Hand", dan ontbreekt een lidwoord of voornaamwoord (aan de hand van: "an der Hand" + genitief).
"zufolge": Bij dit voorzetsel kan datief of genitief staan, maar "zu Folge" zou altijd en altijd een genitief verlangen want na een substantief kan alleen een genitief als substantiefattribuut.
"zur Zeit": Daar is alles duidelijk herkenbaar, want: "zur" is een samensmelting van "zu der".

Voorbeelden:

anhand
anstatt
infolge
inmitten
zufolge
zuliebeMen schrijft niet aaneen als de woordsoort, de woordvorm of de betekenis van de twee afzonderlijke delen van het samengestelde voegwoord wel duidelijk herkenbaar is.

Voorbeelden:

zur Zeit
zu Zeiten


Bij het volgende voegwoord staat het de schrijver vrij om aaneen te schrijven of niet, gezien de taalspecialisten hier blijkbaar geen uitweg vonden:

anstelle/an Stelle
aufgrund/auf Grund
aufseiten/auf Seiten
mithilfe/mit Hilfe
vonseiten/von Seiten
zugunsten/zu Gunsten
zulasten/zu Lasten
zuungunsten/zu Ungunsten 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).