U bevindt zich hier: Spraakkunst Adjectief  
 ADJECTIEF
Verbuiging
Trappen vergelijking
Valentie
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

ADJECTIEVEN - BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN
 

Adjectieven, bijvoeglijke naamwoorden, worden in het Duits steeds verbogen en dat kan een anderstalige het leven moeilijk maken, zeker een Nederlandstalige.
Verbuiging is steeds van het allergrootste belang in het Duits, om het even of het nu gaat om een zelfstandig naamwoord, en bijvoeglijk naamwoord, een lidwoord of een voornaamwoord.
Laten we even een eenvoudige voorbeeld bekijken waarbij de noodzaak tot verbuiging overduidelijk wordt:


"Ich habe meine empfindliche Kiefer verletzt." (foutieve uitspraak)

Veronderstel dat u wou zeggen: "Ik heb mijn gevoelige kaken gekwetst." Een Duitser zou even fronsen, want hij verstaat uw uitspraak als volgt. "Ik heb mijn fijngevoelige grove den schade toe gebracht." Zo ziet u al, hoe babylonisch foutieve verbuigingen kunnen zijn. De bovenstaande zin moet aldus worden:
"Ich habe meinen empfindlichen Kiefer verletzt."
(Der Kiefer = de kaak
Die Kiefer = de grove den)


Beschikbare informatie

Voor een volledige kijk op het gebruik van adjectieven is het nodig een spraakkunstboek te raadplegen. Zie de lijst der referentiewerken voor taalboeken.


Als bijkomende hulp kan u hier de volgende globale overzichtslijsten raadplegen:


De verbuiging van adjectieven.

Lijst van speciale trappen van vergelijking.

Lijst van adjectieven die attributief vaste voorzetsels verlangen.

Lijst van voornaamwoordelijke adjectieven

 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).