U bevindt zich hier: Spraakkunst Adjectief Verbuiging  
 ADJECTIEF
Verbuiging
Trappen vergelijking
Valentie
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

VERBUIGING ADJECTIEF
 

Het al of niet voorafgaan van een lidwoord, een voornaamwoord of een telwoord aan een adjectief (een bijvoeglijk naamwoord) bepaalt in sterke mate de verbuiging van dat adjectief:

sterke verbuiging
zwakke verbuiging
gemengde verbuiging


Algemene verbuiging:

Zonder lid- of voornaamwoord: sterk
Na bepaald lidwoord: zwak
Na onbepaald lidwoord: gemengd
Na voornaamwoorden: zwak, behalve na bezittelijke voornaamwoorden: gemengd
Tweede of derde adjectief: parallel
Na onverbogen telwoord: sterk


Bijzonderheden:

Voornaamwoordelijke adjectieven en telwoorden
Twee of meerdere adjectieven na elkaar (parallel)
Kleuradjectieven


Sterke verbuiging

  Mannelijk  Vrouwelijk  Onzijdig 
enk. Nom. großer Stein bekannte Gegend kleines Kind
enk. Gen. großen Steins bekannter Gegend kleinen Kindes
enk. Dat. großem Stein bekannter Gegend kleinem Kind
enk. Acc. großen Stein bekannte Gegend kleines Kind
       
mee. Nom. große Steine bekannte Gegenden kleine Kinder
mee. Gen. großer Steine bekannter Gegenden kleiner Kinder
mee. Dat. großen Steinen bekannten Gegenden kleinen Kindern
mee. Acc. große Steine bekannte Gegenden kleine Kinder

toepasbaar als:

geen lidwoord voorafgaat.

geen voornaamwoord voorafgaat, tenzij een uitgangsloos voornaamwoord. Voorbeelden:

  "solch großer Stein"
  "manch großer Stein"
  "welch großer Stein"

geen telwoord voorafgaat, tenzij een uitgangsloos telwoord. Voorbeelden:

  "viel großer Stein"
  "wenig großer Stein"

Moeilijkheden kunnen ontstaan bij het gebruik van voornaamwoordelijke adjectieven en telwoorden.
Zwakke verbuiging

  Mannelijk  Vrouwelijk  Onzijdig 
enk. Nom. der große Stein die bekannte Gegend das kleine Kind
enk. Gen. des großen Steins der bekannten Gegend des kleinen Kindes
enk. Dat. dem großen Stein der bekannten Gegend dem kleinen Kind
enk. Acc. den großen Stein die bekannte Gegend das kleine Kind
       
mee. Nom. die großen Steine die bekannten Gegenden die kleinen Kinder
mee. Gen. der großen Steine der bekannten Gegenden der kleinen Kinder
mee. Dat. den großen Steinen den bekannten Gegenden den kleinen Kindern
mee. Acc. die großen Steine die bekannten Gegenden die kleinen Kinder

toepasbaar als:

een bepaald lidwoord voorafgaat. Voorbeelden:

  "der große Stein"

een voornaamwoord met uitgang voorafgaat, uitgezonderd bezittelijke voornaamwoorden. Voorbeelden:

  "jeder große Stein"
  "derjenige große Stein"
  "dieser große Stein"
  "jener große Stein"
  "derselbe große Stein"
  "jeglicher große Stein"
  "jedweder große Stein"
  "mancher große Stein"
  "welcher große Stein"
  "solcher große Stein"

Moeilijkheden kunnen ontstaan bij het gebruik van voornaamwoordelijke adjectieven en telwoorden.
Gemengde verbuiging

  Mannelijk  Vrouwelijk  Onzijdig 
enk. Nom. kein großer Stein keine bekannte Gegend kein kleines Kind
enk. Gen. keines großen Steins keiner bekannten Gegend keines kleinen Kindes
enk. Dat. keinem großen Stein keiner bekannten Gegend keinem kleinen Kind
enk. Acc. keinen großen Stein keine bekannte Gegend kein kleines Kind
       
mee. Nom. keine großen Steine keine bekannten Gegenden keine kleinen Kinder
mee. Gen. keiner großen Steine keiner bekannten Gegenden keiner kleinen Kinder
mee. Dat. keinen großen Steinen keinen bekannten Gegenden keinen kleinen Kindern
mee. Acc. keine großen Steine keine bekannten Gegenden keine kleinen Kinder

toepasbaar als:

een onbepaald lidwoord of "kein" voorafgaat. Voorbeelden:

  "ein großer Stein"
  "solch ein großer Stein"
  "manch ein großer Stein"
  "welch ein großer Stein"
  "irgendein großer Stein"
  "kein großer Stein"

een bezittelijk voornaamwoord voorafgaat. Voorbeelden:

  "mein großer Stein"
  "dein großer Stein"
  "sein großer Stein"
  "unser großer Stein"
  "euer großer Stein"
  "ihr großer Stein" 

Alle gegevens baseren zich op uitgaven van Duden en Bertelsmann. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).