U bevindt zich hier: Spraakkunst  
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

SPRAAKKUNST
 

De spraakkunst van het Duits geldt algemeen als heel moeilijk, zeker voor een anderstalige.
En toch kan men niet zonder...

Het hieronder gegeven overzicht omvat alle grammaticale informatie.


Aangeboden wordt:

Werkwoorden

De vervoeging van zwakke werkwoorden in alle tijden, wijzen, actief en passief.
Lijst van de vervoegingen der sterke werkwoorden.
Lijst van de werkwoorden met de klemtoon al of niet op het voorvoegsel.
Lijst van de werkwoorden die vaste voorzetsels verlangen en naamvallen van zinsdelen bepalen.

Substantieven

De verbuiging van substantieven.
Lijst van niet-samengestelde substantieven met geslacht, verbuiging, meervoudsvorm.
Lijst van substantieven die attributief vaste voorzetsels verlangen.

Adjectieven

De verbuiging van adjectieven.
Lijst van speciale trappen van vergelijking.
Lijst van adjectieven die attributief vaste voorzetsels verlangen.

Voornaamwoorden

Lijst van de voornaamwoorden met hun verbuiging.

Voorzetsels

Algemeen gebruik.
Lijst van alle voorzetsels met hun naamvallen en bijzonderheden in het gebruik.

Bijwoorden

Uitzonderlijke trappen van vergelijking
Voornaamwoordelijke bijwoorden
Voegwoordelijke bijwoorden

Voegwoorden

Onderschikkende voegwoorden en bijzonderheden in het gebruik.
Nevenschikkende voegwoorden


 

 

 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).