U bevindt zich hier: Spraakkunst Substantief  
 SUBSTANTIEF
Substantievenlijst
Valentie
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

SUBSTANTIEVEN - ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
 

Substantieven, zelfstandige naamwoorden, worden in het Duits steeds verbogen en dat kan een anderstalige het leven moeilijk maken, zeker een Nederlandstalige.
Verbuiging is steeds van het allergrootste belang in het Duits, om het even of het nu gaat om een zelfstandig naamwoord, en bijvoeglijk naamwoord, een lidwoord of een voornaamwoord.
Laten we even twee eenvoudige voorbeelden bekijken waarbij de noodzaak tot verbuiging overduidelijk wordt:


"Der Hund half der Blinde." (foutieve uitspraak)

Wie help hier wie? Geen Duitser zou deze zin verstaan. Hielp de hond de blinde, of hielp de blinde de hond? Naamvallen doen een zin eenduidig worden, en zijn daarom een absolute noodzaak; geen Duitser zou daar tegen zondigen, tenzij hij babylonische toestanden beoogt. De bovenstaande zin moet aldus worden:
ofwel: "Der Hund half dem Blinden." (De hond hielp de blinde)
ofwel: "Dem Hund half der Blinde." (De blinde hielp de hond)

"Kann man den Menschen den Randalierer überlassen?" (foutieve uitspraak)

Tja, veronderstel dat u wou zeggen: "Kan men een mens aan herrieschopers overlaten?" Maar... elke Duitser zal bovenstaande uitspraak verstaan als: "Kan men de herrieschopper aan mensen overlaten?" Daar wordt het reeds duidelijk hoe belangrijk naamvallen zijn! Had u de datief-meervoudsuitgang "-n" gebruikt bij Randalierer, dan was alles zeer goed verstaanbaar zoals u het bedoelde, namelijk:
"Kann man den Menschen den Randalierern überlassen?"


Beschikbare informatie

Voor een volledige kijk op het gebruik van substantieven is het nodig een spraakkunstboek te raadplegen. Zie de lijst der referentiewerken voor taalboeken.


Als bijkomende hulp kan u hier de volgende globale overzichtslijsten raadplegen:

Lijst van niet-samengestelde substantieven met geslacht, verbuiging, meervoudsvorm.

Lijst van substantieven die attributief vaste voorzetsels verlangen. 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).