U bevindt zich hier: Spraakkunst Substantief Substantievenlijst  
 SUBSTANTIEF
Substantievenlijst
Valentie
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

SUBSTANTIEVEN AA

Navigatie Substantieven

Aa  Ba   Ca  Da   Ea  Fa  Ga  Ha  Ia  Ja  Ka  La  Ma 
Am  Be  Cl  Di  Er   Fl  Ge  Hi      Ke   Li  Me 
At  Br     Dr    Fr  Gi        Ko    Mo 
            Gu        Kr     
                         
Na  Oa  Pa  Qa  Ra  Sa  Si  Ta  Ua  Va  Wa  Xa  Za 
    Pe    Rh  Scha  Sp   Th        Ya   
    Pi      Schu  St  Tr           
    Pr        Su              Onder een aantal BEPERKINGEN volgt hieronder de verbuiging van substantieven.
Een (!) wijst op een genitief mannelijk of onzijdig zonder naamvalsuitgang.


Substantieven Aa - Al

Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Aal m Aals Aal Aal Aale Aalen
Aar m Aars Aar Aar Aare Aaren
Aas o Aases Aas Aas Aase Aasen
Abakus m Abakus (!) Abakus Abakus Abakus/
Abakusse/Abaki
Abakus/
Abakussen/Abaki
Abandon m Abandons Abandon Abandon Abandons Abandons
Abandonnement o Abandonnements Abandonnement Abandonnement Abandonnements Abandonnements
Abasie v Abasie Abasie Abasie - -
Abate m Abaten Abaten Abaten Abaten/Abati Abaten/Abati
Abaton m Abatons Abaton Abaton Abatons/Abata Abatons/Abata
Abbé m Abbés Abbé Abbé Abbés Abbés
Abc o Abc (!) Abc Abc Abc Abcn
Abdomen o Abdomens Abdomen Abdomen Abdomen/Abdomina Abdomen/Abdomina
Abduktor m Abduktors Abduktor Abduktor Abduktoren Abduktoren
Abend m Abends Abend Abend Abende Abenden
Abenteuer o Abenteuers Abenteuer Abenteuer Abenteuer Abenteuern
Abenteuerin v Abenteuerin Abenteuerin Abenteuerin Abenteuerinnen Abenteuerinnen
Aber o Abers Aber Aber Aber/Abers Abern/Abers
Abfuhr v Abfuhr Abfuhr Abfuhr Abfuhren Abfuhren
Abgunst v Abgunst Abgunst Abgunst - -
Abholer m Abholers Abholer Abholer Abholer Abholern
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Abhub m Abhubs Abhub Abhub - -
Abi o Abis Abi Abi Abis Abis
Ability v Ability Ability Ability Abilities/Abilitys Abilities/Abilitys
Abiose v Abiose Abiose Abiose - -
Abitur o Abiturs Abitur Abitur Abiture Abituren
Abiturient m Abiturienten Abiturienten Abiturienten Abiturienten Abiturienten
Abkehr v Abkehr Abkehr Abkehr - -
Abkomme m Abkommen Abkommen Abkommen Abkommen Abkommen
Abkommen o Abkommens Abkommen Abkommen Abkommen Abkommen
Abkömmling m Abkömmlings Abkömmling Abkömmling Abkömmlinge Abkömmlingen
Abkunft v Abkunft Abkunft Abkunft Abkünfte Abkünften
Ablass m Ablasses Ablass Ablass Ablässe Ablässen
Ablativ m Ablativs Ablativ Ablativ Ablative Ablativen
Abnahme v Abnahme Abnahme Abnahme - -
Abo o Abos Abo Abo Abos Abos
Abonnement o Abonnements Abonnement Abonnement Abonnements Abonnements
Abonnent m Abonnenten Abonnenten Abonnenten Abonnenten Abonnenten
Abortus m Abortus (!) Abortus Abortus Aborti Aborti
Abrakadabra o Abrakadabras Abrakadabra Abrakadabra Abrakadabras Abrakadabras
Abraxas m Abraxas (!) Abraxas Abraxas - -
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Abri m Abris Abri Abri Abris Abris
Abrieb m Abriebs Abrieb Abrieb - -
Abrogans m Abrogans (!) Abrogans Abrogans - -
Absage v Absage Absage Absage Absagen Absagen
Abscheu m Abscheus Abscheu Abscheu - -
Abschied m Abschieds Abschied Abschied Abschiede/- Abschieden/-
Abseits o Abseits Abseits Abseits Abseits Abseits
Absence v Absence Absence Absence Absencen Absencen
Absentismus m Absentismus (!) Absentismus Absentismus Absentismen Absentismen
Absenz v Absenz Absenz Absenz Absenzen Absenzen
Absinth m Absinths Absinth Absinth Absinthe Absinthen
Absinthismus m Absinthismus (!) Absinthismus Absinthismus Absinthismen Absinthismen
Absolutismus m Absolutismus (!) Absolutismus Absolutismus - -
Absolutist m Absolutisten Absolutisten Absolutisten Absolutisten Absolutisten
Absolutorium o Absolutoriums Absolutorium Absolutorium Absolutorien Absolutorien
Absolvent m Absolventen Absolventen Absolventen Absolventen/- Absolventen/-
Absorbens o Absorbens (!) Absorbens Absorbens Absorbentia/Absorbenzien Absorbentia/Absorbenzien
Abstand m Abstands Abstand Abstand Abstände Abständen
Abstinenz v Abstinenz Abstinenz Abstinenz - -
Abstract m Abstracts Abstract Abstract Abstracts Abstracts
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Abstractum o Abstractums Abstractum Abstractum Abstracta Abstracta
Absud m Absuds Absud Absud Absude Absuden
Abszess m Abszesses Abszess Abszess Abszesse Abszessen
Abszisse v Abszisse Abszisse Abszisse Abszissen Abszissen
Abt m Abts Abt Abt äbte äbten
Abtei v Abtei Abtei Abtei Abtein Abtein
Abtrag m Abtrags Abtrag Abtrag Abträge Abträgen
Abtrift v Abtrift Abtrift Abtrift Abtriften Abtriften
Abtritt m Abtritts Abtritt Abtritt Abtritte Abtritten
Abundanz v Abundanz Abundanz Abundanz - -
Abusus m Abusus (!) Abusus Abusus Abusus Abusus
Abwehr v Abwehr Abwehr Abwehr - -
Abysus m Abysus (!) Abysus Abysus - -
Academy Award m Academy Award(s) Academy Award Academy Award Academy Awards Academy Awards
Accessoire o Accessoires Accessoire Accessoire Accessoires Accessoires
Account m Accounts Account Account Accounts Accounts
Accountant m Accountants Accountant Accountant Accountants Accountants
Ace o Aces Ace Ace Aces Aces
Ach o Achs Ach Ach Achs Achs
Achäne v Achäne Achäne Achäne Achänen Achänen
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief 

Zie BEPERKINGEN op de substantievenlijst.


 
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Achat m Achats Achat Achat Achate Achaten
Achse v Achse Achse Achse Achsen Achsen
Achsel v Achsel Achsel Achsel Achseln Achseln
Achter m Achters Achter Achter Achter Achtern
Achtsilbner m Achtsilbners Achtsilbner Achtsilbner Achtsilbner Achtsilbnern
Achtzig v Achtzig Achtzig Achtzig Achtzigen Achtzigen
Achtzigstel o Achtzigstels Achtzigstel Achtzigstel Achtzigstel Achtzigsteln
Acker m Ackers Acker Acker Acker Ackern
Ackja m Ackja(s) Ackja Ackja Ackjas Ackjas
Acre m Acre(s) Acre Acre Acre/Acres Acren/Acres
Act m Acts Act Act Acts Acts
Actingout o Actingouts Actingout Actingout Actingouts Actingouts
Action v Action Action Action - -
Actress v Actress Actress Actress Actresses Actresses
Adam m Adams Adam Adam Adams Adams
Adamit m Adamiten Adamiten Adamiten Adamiten Adamiten
Addend m Addenden Addenden Addenden Addenden Addenden
Addendum o Addendums Addendum Addendum Addenda Addenda
Additiv o Additivs Additiv Additiv Additive Additiven
Adduktor m Adduktors Adduktor Adduktor Adduktoren Adduktoren
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Ade o Ades Ade Ade Ades Ades
Adel m Adels Adel Adel - -
Adept m Adepten Adepten Adepten Adepten Adepten
Ader v Ader Ader Ader Adern Adern
Adhärens o Adhärens Adhärens Adhärens Adhärentia/Adhärentien Adhärentia/Adhärentien
Adieu o Adieus Adieu Adieu Adieus Adieus
ädil m ädilen ädilen ädilen ädilen ädilen
Adjektiv o Adjektivs Adjektiv Adjektiv Adjektive Adjektiven
Adjunkt m Adjunkten Adjunkten Adjunkten Adjunkten Adjunkten
Adjustment o Adjustments Adjustment Adjustment - -
Adjutant m Adjutanten Adjutanten Adjutanten Adjutanten Adjutanten
Adjuvans o Adjuvans (!) Adjuvans Adjuvans Adjuvantien Adjuvantien
Adler m Adlers Adler Adler Adler Adlern
Administrator m Administrators Administrator Administrator Administratoren Administratoren
Admiral m Admirals Admiral Admiral Admirale Admiralen
Adoleszent m Adoleszenten Adoleszenten Adoleszenten Adoleszenten Adoleszenten
Adonis m Adonis (!) Adonis Adonis Adonisse Adonissen
Adonius m Adonius (!) Adonius Adonius Adonius Adonius
Adressant m Adressanten Adressanten Adressanten Adressanten Adressanten
Adressat m Adressaten Adressaten Adressaten Adressaten Adressaten
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Adresse v Adresse Adresse Adresse Adressen Adressen
Adsorbens o Adsorbens (!) Adsorbens Adsorbens Adsorbenzien Adsorbenzien
Adult m Adults Adult Adult Adults Adults
A-Dur o A-Durs A-Dur A-Dur - -
Advantage m Advantages Advantage Advantage Advantages Advantages
Advent m Advents Advent Advent Advente Adventen
Adventismus m Adventismus (!) Adventismus Adventismuse - -
Adventist m Adventisten Adventisten Adventisten Adventisten Adventisten
Adverb o Adverbs Adverb Adverb Adverbien/Adverben Adverbien/Adverben
Advertainment o Advertainments Advertainment Advertainment - -
Advertissement o Advertissements Advertissement Advertissement Advertissements Advertissements
Advertising o Advertisings Advertising Advertising Advertisings Advertisings
Adyton o Adytons Adyton Adyton Adyta Adyta
Aerial o Aerials Aerial Aerial - -
Aerobic o Aerobics Aerobic Aerobic - -
Aerobus m Aerobus (!) Aerobus Aerobus Aerobusse Aerobussen
Affäre v Affäre Affäre Affäre Affären Affären
Affe m Affen Affen Affen Affen Affen
Affekt m Affekts Affekt Affekt Affekte Affekten
Affidavit o Affidavits Affidavit Affidavit Affidavits Affidavits
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Affirmative v Affirmative Affirmative Affirmative Affirmativen Affirmativen
Affix o Affixes Affix Affix Affixe Affixen
Affront m Affronts Affront Affront Affronts Affronts
Afghan m Afghans Afghan Afghan Afghans Afghans
Afghane m Afghanen Afghanen Afghanen Afghanen Afghanen
Afrikaans o Afrikaans (!) Afrikaans Afrikaans - -
Afrikanist m Afrikanisten Afrikanisten Afrikanisten Afrikanisten Afrikanisten
Afrikanistik v Afrikanistik Afrikanistik Afrikanistik - -
Aga m Agas Aga Aga Agas Agas
Agamie v Agamie Agamie Agamie - -
Agape v Agape Agape Agape Agapen Agapen
Agenda v Agenda Agenda Agenda Agenden Agenden
Agens o Agens (!) Agens Agens Agenzien Agenzien
Agent m Agenten Agenten Agenten Agenten Agenten
Agglomerat o Agglomerats Agglomerat Agglomerat Agglomerate Agglomeraten
Aggregat o Aggregats Aggregat Aggregat Aggregate Aggregaten
Aghora m Aghoras Aghora Aghora - -
ägide v ägide ägide ägide ägiden ägiden
Aging o Agings Aging Aging - -
Agio o Agios Agio Agio - -
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief 

Zie BEPERKINGEN op de substantievenlijst.


 
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Agioteur m Agioteurs Agioteur Agioteur Agioteure Agioteuren
Agitator m Agitators Agitator Agitator Agitatoren Agitatoren
Agnat m Agnaten Agnaten Agnaten Agnaten Agnaten
Agnomen o Agnomens Agnomen Agnomen Agnomina Agnomina
Agnostizismus m Agnostizismus (!) Agnostizismus Agnostizismus - -
Agogik v Agogik Agogik Agogik - -
Agonie v Agonie Agonie Agonie Agonien Agonien
Agonist m Agonisten Agonisten Agonisten Agonisten Agonisten
Agora v Agora Agora Agora - -
Agraffe v Agraffe Agraffe Agraffe Agraffen Agraffen
Agreement o Agreements Agreement Agreement Agreements Agreements
Agrément o Agréments Agrément Agrément Agréments Agréments
Agronom m Agronomen Agronomen Agronomen Agronomen Agronomen
Agronomie v Agronomie Agronomie Agronomie - -
Aguti m Agutis Aguti Aguti Agutis Agutis
Ahle v Ahle Ahle Ahle Ahlen Ahlen
Ahn m Ahns Ahn Ahn Ahnen Ahnen
Ahorn m Ahorns Ahorn Ahorn Ahorne Ahornen
ähre v ähre ähre ähre ähren ähren
Aikido o Aikidos Aikido Aikido - -
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Air o Airs Air Air - -
Ais o Ais (!) Ais Ais - -
Ajatollah m Ajatollahs Ajatollah Ajatollah Ajatollahs Ajatollahs
Akademie v Akademie Akademie Akademie Akademien Akademien
Akademismus m Akademismus (!) Akademismus Akademismus - -
Akanthus m Akanthus (!) Akanthus Akanthus Akanthus Akanthus
Akazie v Akazie Akazie Akazie Akazien Akazien
Akkolade v Akkolade Akkolade Akkolade Akkoladen Akkoladen
Akkord m Akkords Akkord Akkord Akkorde Akkorden
Akkordeon o Akkordeons Akkordeon Akkordeon Akkordeons Akkordeons
Akkreditiv o Akkreditivs Akkreditiv Akkreditiv Akkreditive Akkreditiven
Akku m Akkus Akku Akku Akkus Akkus
Akkumulator m Akkumulators Akkumulator Akkumulator Akkumulatoren Akkumulatoren
Akkusativ m Akkusativs Akkusativ Akkusativ Akkusative Akkusativen
Akme v Akme Akme Akme - -
Akne v Akne Akne Akne - -
Akoluth m Akoluthen/Akoluths Akoluthen/Akoluth Akoluthen/Akoluth Akoluthen Akoluthen
Akonto o Akontos Akonto Akonto Akontos/Akonten Akontos/Akonten
Akribie v Akribie Akribie Akribie - -
Akrobat m Akrobaten Akrobaten Akrobaten Akrobaten Akrobaten
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Akkrobatik v Akkrobatik Akkrobatik Akkrobatik - -
Akronym o Akronyms Akronym Akronym Akronyme Akronymen
Akropolis v Akropolis Akropolis Akropolis Akropolen Akropolen
Akt m Akts Akt Akt Akten Akten
Aktant m Aktanten Aktanten Aktanten Aktanten Aktanten
Akte v Akte Akte Akte Akten Akten
Akteur m Akteurs Akteur Akteur Akteure Akteuren
Aktie v Aktie Aktie Aktie Aktien Aktien
Aktionär m Aktionärs Aktionär Aktionär Aktionäre Aktionären
Aktionismus m Aktionismus (!) Aktionismus Aktionismus - -
Aktionist m Aktionisten Aktionisten Aktionisten Aktionisten Aktionisten
Aktiv o Aktivs Aktiv Aktiv Aktive Aktiven
Aktivator m Aktivators Aktivator Aktivator Aktivatoren Aktivatoren
Aktivismus m Aktivismus (!) Aktivismus Aktivismus - -
Aktivist m Aktivisten Aktivisten Aktivisten Aktivisten Aktivisten
Akustik v Akustik Akustik Akustik - -
Akut m Akuts Akut Akut Akute Akuten
Akzelerator m Akzelerators Akzelerator Akzelerator Akzeleratoren Akzeleratoren
Akzept o Akzepts Akzept Akzept Akzepte Akzepten
Akzeptant m Akzeptanten Akzeptanten Akzeptanten Akzeptanten Akzeptanten
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Akzeptor m Akzeptors Akzeptor Akzeptor Akzeptoren Akzeptoren
Azessorium o Azessoriums Azessorium Azessorium Azessorien Azessorien
Akzidens o Akzidens (!) Akzidens Akzidens Akzidenzien/Akzidentia Akzidenzien/Akzidentia
Alalie v Alalie Alalie Alalie - -
Alant m Alants Alant Alant Alante Alanten
Alarm m Alarms Alarm Alarm Alarme Alarmen
Alaun m Alauns Alaun Alaun Alaune Alaunen
Alb v Alb Alb Alb Alben Alben
Alb m Albs Alb Alb Alben Alben
Alba v Alba Alba Alba Alben Alben
Albatros m Albatroses Albatros Albatros Albatrose Albatrosen
Albedo v Albedo Albedo Albedo - -
Albergo o Albergos Albergo Albergo Albergos/Alberghi Albergos/Alberghi
Albino m Albinos Albino Albino Albinos Albinos
Album o Albums Album Album Alben Alben
Alcantara o Alcantara/Alcantaras Alcantara Alcantara - -
Alchemie v Alchemie Alchemie Alchemie - -
Alchemist m Alchemisten Alchemisten Alchemisten Alchemisten Alchemisten
Aleatorik v Aleatorik Aleatorik Aleatorik - -
Alemanne m Alemannen Alemannen Alemannen Alemannen Alemannen
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief 

Zie BEPERKINGEN op de substantievenlijst.


 
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Alexandrit m Alexandrits Alexandrit Alexandrit Alexandrite Alexandriten
Alexie v Alexie Alexie Alexie Alexien Alexien
Alge v Alge Alge Alge Algen Algen
Algebra v Algebra Algebra Algebra - -
ALGOL o ALGOL (!) ALGOL ALGOL - -
Algorithmus m Algorithmus (!) Algorithmus Algorithmus Algorithmen Algorithmen
Aliasing o Aliasings Aliasing Aliasing Aliasings Aliasings
Alibi o Alibis Alibi Alibi Alibis Alibis
Alien m/o Aliens Alien Alien Aliens Aliens
Alignement o Alignements Alignement Alignement Alignements Alignements
Aliment o Aliments Aliment Aliment Alimente Alimenten
Alinea o Alineas Alinea Alinea Alineas Alineas
Aliquote v Aliquote Aliquote Aliquote Aliquoten Aliquoten
Alk m Alks Alk Alk Alke Alken
Alkande m Alkanden Alkanden Alkanden Alkanden Alkanden
Alkali o Alkalis Alkali Alkali Alkalien Alkalien
Alkazar m Alkazars Alkazar Alkazar Alkazare Alkazaren
Alkohol m Alkohols Alkohol Alkohol Alkohole Alkoholen
Alkoven m Alkovens Alkoven Alkoven Alkoven Alkoven
All o Alls All All - -
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Allasch m Allasches Allasch Allasch Allasche Allaschen
Allee v Allee Allee Allee Alleen Alleen
Allegorie v Allegorie Allegorie Allegorie Allegorien Allegorien
Allegorik v Allegorik Allegorik Allegorik - -
Allegorismus m Allegorismus (!) Allegorismus Allegorismus Allegorismen Allegorismen
Allegretto o Allegrettos Allegretto Allegretto Allegrettos/Allegretti Allegrettos/Allegretti
Allegro o Allegros Allegro Allegro Allegros/Allegri Allegros/Allegri
Alleluja o Allelujas Alleluja Alleluja Allelujas Allelujas
Allergie v Allergie Allergie Allergie Allergien Allergien
Allianz v Allianz Allianz Allianz Allianzen Allianzen
Alligator m Alligators Alligator Alligator Alligatoren Alligatoren
Allmend v Allmend Allmend Allmend Allmenden Allmenden
Allonge v Allonge Allonge Allonge Allongen Allongen
Allonym o Allonyms Allonym Allonym Allonyme Allonymen
Allophon o Allophons Allophon Allophon Allophone Allophonen
Allosem o Allosems Allosem Allosem Alloseme Allosemen
Allotropie v Allotropie Allotropie Allotropie - -
Alluvium o Alluviums Alluvium Alluvium - -
Alm v Alm Alm Alm Almen Almen
Almanach m Almanachs Almanach Almanach Almanache Almanachen
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Almosen o Almosens Almosen Almosen Almosen Almosen
Aloe v Aloe Aloe Aloe Aloen Aloen
Alp v/m Alp/Alps Alp Alp Alpen/Alpe Alpen
Alpaka o Alpakas Alpaka Alpaka Alpakas Alpakas
Alpha Alphas Alpha Alpha Alphas Alphas
Alphabet o Alphabets Alphabet Alphabet Alphabete Alphabeten
Alpinarium o Alpinariums Alpinarium Alpinarium Alpinarien Alpinarien
Alpinist m Alpinisten Alpinisten Alpinisten Alpinisten Alpinisten
Alpinistik v Alpinistik Alpinistik Alpinistik - -
Alpinum o Alpinums Alpinum Alpinum Alpinums Alpinums
Alraun m Alrauns Alraun Alraun Alraune Alraunen
Alse v Alse Alse Alse Alsen Alsen
Alt m Alts Alt Alt - -
Altar m Altars Altar Altar Altäre Altären
Alter o Alters Alter Alter - -
Alternanz v Alternanz Alternanz Alternanz Alternanzen Alternanzen
Alternat o Alternats Alternat Alternat - -
Alternative v Alternative Alternative Alternative Alternativen Alternativen
Altertum o Altertums Altertum Altertum - -
Altist m Altisten Altisten Altisten Altisten Altisten
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief
Altruismus m Altruismus (!) Altruismus Altruismus - -
Altruist m Altruisten Altruisten Altruisten Altruisten Altruisten
Alu o Alu/Alus Alu Alu - -
Aluminium o Aluminiums Aluminium Aluminium - -
Alumnat o Alumnats Alumnat Alumnat Alumnate Alumnaten
Alumne m Alumnen Alumnen Alumnen Alumnen Alumnen
Alumnus m Alumnus (!) Alumnus Alumnus Alumnen Alumnen
Alundum o Alundums Alundum Alundum - -
Alveolar m Alveolars Alveolar Alveolar Alveolare Alveolaren
Alveole v Alveole Alveole Alveole Alveolen Alveolen
Nominatief Geslacht genitief datief accusatief meervoud meervoud datief 

Zie BEPERKINGEN op de substantievenlijst.


Navigatie Substantieven

Aa  Ba   Ca  Da   Ea  Fa  Ga  Ha  Ia  Ja  Ka  La  Ma 
Am  Be  Cl  Di  Er   Fl  Ge  Hi      Ke   Li  Me 
At  Br     Dr    Fr  Gi        Ko    Mo 
            Gu        Kr     
                         
Na  Oa  Pa  Qa  Ra  Sa  Si  Ta  Ua  Va  Wa  Xa  Za 
    Pe    Rh  Scha  Sp   Th        Ya   
    Pi      Schu  St  Tr           
    Pr        Su              

Alle gegevens baseren zich op uitgaven van Duden en Bertelsmann. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).