U bevindt zich hier: Spraakkunst Voornaamwoorden  
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

VOORNAAMWOORDEN
 

Voornaamwoorden worden in het Duits steeds verbogen en dat kan een anderstalige het leven moeilijk maken, zeker een Nederlandstalige.
Verbuiging is steeds van het allergrootste belang in het Duits, om het even of het nu gaat om een zelfstandig naamwoord, en bijvoeglijk naamwoord, een lidwoord of een voornaamwoord.


Verbuiging van:

Aanwijzende voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden
onbepaalde voornaamwoorden
persoonlijke voornaamwoorden
reflexieve voornaamwoorden
relatieve voornaamwoorden
Vragende voornaamwoorden
Voornaamwoordelijke adjectieven 

Alle gegevens baseren zich op uitgaven van Duden en Bertelsmann. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).