U bevindt zich hier: Spraakkunst Werkwoorden  
 WERKWOORDEN
Zwakke werkwoorden
Sterke Werkwoorden
Werkwoordaccent
Valentie
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

WERKWOORDEN
 

Wat is een zin zonder werkwoord?

En wat is een anderstalige, wanneer hij of zij zich wil uitdrukken in het Duits, maar steeds opnieuw twijfelt aan de juiste vervoeging of aan de naamval van andere zinsdelen, eigen aan het gebruikte werkwoord?

Een goed spraakkunstboek kan u zeer hulpzaam zijn. Zie de lijst der referentiewerken voor taalboeken.
En als bijkomende hulp kan u hier de volgende globale overzichtslijsten raadplegen:Beschikbare informatie

Vervoeging van de zwakken werkwoorden, ook de regelmatige werkwoorden genoemd.

Vervoeging van de sterke werkwoorden, ook de onregelmatige werkwoorden genoemd, alsook de modale werkwoorden.

Lijst van de werkwoorden met de klemtoon al of niet op het voorvoegsel.

Lijst van de werkwoorden die vaste voorzetsels verlangen en naamvallen van zinsdelen bepalen.


 

Het gebruik van beleefdheids- en vertrouwelijkheidsvormen


 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).