U bevindt zich hier: Taalgebruik  
 TAALGEBRUIK
 
Valentie werkwoord
 
     = passende naamvallen
       zinsdelen + voorzetsels
       bij een werkwoordkeuze
 
Valentie substantief
 
     = passende voorzetsels
 
Valentie adjectief
 
     = passende voorzetsels
 
Adjectiefkeuze
 
     voor substantieven
 
Band Ond.-Werkw.
 
     = passend werkwoord
       voor een onderwerp
 
Band Lijd.Vw.-Werkw.
 
     = passend werkwoord
       bij een lijdend nderwerp
 
Uitdrukkingswijzen

TAALGEBRUIK
 

Het juiste gebruik van woorden in een vreemde taal is steeds bijzonder moeilijk, om maar te zwijgen over de taaleigen zinswendungen en wijzen om zich uit te drukken. In het Duits komt daar nog eens het probleem voor van de juiste naamvalskeuzen.

De onderstaande links kunnen een hulp zijn:

 

 

Valentie van een werkwoord

  • Dit is een lijst van werkwoorden, waarbij bepaalde naamvallen vereist zijn voor zinsdelen buiten het onderwerp van de zin,
    en waarvoor bepaalde voorzetsels gepast zijn.

Valentie van een substantief

  • Dit is een lijst van substantieven, zelfstandige naamwoorden, waarbij welbepaalde voorzetsels horen voor datgene, waarop het betreffende substantief slaat.

Valentie van adjectieven

  • Dit is een lijst van adjectieven, bijvoeglijke naamwoorden, waarbij welbepaalde voorzetsels horen voor datgene, waarop het betreffende adjectief slaat.

Binding substantief - adjectief

  • Dit is een lijst van substantieven, zelfstandige naamwoorden, met een keuze van passende adjectieven.

Lijdend voorwerp en keuze werkwoord

  • Dit is een lijst van mogelijke lijdende voorwerpen in een zin met passende werkwoorden om het onderwerp van de zin een actie te laten uitvoeren op het betreffende lijdend voorwerp.

Onderwerp en keuze werkwoord

  • Dit is een lijst van mogelijke onderwerpen van een zin met een keuze aan passende werkwoorden voor elk betreffend onderwerp.

Hoe zich uitdrukken in het Duits?

  • Dit is een reeks van uitdrukkingswijzen om een Nederlandse gedachtengang om te zetten in goed Duits. (Deze lijst is in planning) 

 

Alle gegevens baseren zich op uitgaven van Duden en Bertelsmann. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).