U bevindt zich hier: Uitspraak  
UITSPRAAK
Gebruikte
symbolen

e: a: i: o:  lange klinkers zoals in het Nederlands.

a  korte "a" zoals in het Nederlands, maar scherper uitgesproken.

i  korte onbeklemtoonde "i", uitgesproken zoals in het Nederlands met gespreide lippen en vooraan in de mond.

ɪ  beklemtoonde korte klinker "i", uitgesproken zonder gespreide lippen en niet vooraan in de mondholte, een tussenvorm tussen een Nederlandse korte "i" en een doffe "e", maar toch dichter bij de "i"-klank. (Deze uitspraak komt soms ook voor bij een onbeklemtoonde "i".)

ai  de geschreven tweeklank "ei" spreekt men uit als "ai".

u:  lang uitgesproken Nederlandse "oe" als in "koe".

u  kort uitgesproken Nederlandse "oe".

y:  lang uitgesproken Nederlandse "u". Geschreven is dit "ü".

y  kort uitgesproken Nederlandse "u". Geschreven is dit "ü".

ɛ:  lang uitgesproken als een lange vuile Nederlandse "ei" (de eind-"i" niet uitspreken). Dit komt bij de "ä" voor.

ɛ  kort uitgesproken Nederlandse "e" zoals in de Nederlandse woorden "weg, pech". Dit komt veel voor bij de geschreven Duitse "e" en bij de "ä".

ə  doffe "e" zoals in het Nederlands.

ø  uitgesproken als het Nederlandse "eu" in "beuk". Komt voor bij de geschreven "ö".

œ  uitgesproken als het Franse uitgesproken "eu" in "jeune, coeur". Komt voor bij de geschreven en kort uitgesproken "ö".

ɐ  een "r" op het einde van een woord of een lettergreep. Indien aan deze "r" een doffe "e" voorafgaat, valt deze "e" in de uitspraak weg. De uitspraak is een soort doffe "e" die zeer kort wordt uitgesproken en gebonden wordt aan de uitspraak van de vorige letter met een lichte toonverlaging.

r  een zeer rollende "r" die uitgesproken wordt achteraan tegen de keelholte, waarbij de tong achterwaarts geduwd wordt zodat de keelholte meer gesloten wordt.

kh ph th  een "k", "p" of "t" die aangeblazen wordt (geaspireerd) door er een "h" onmiddellijk erop uit te spreken. Dit gebeurt indien er een klinker op volgt, ook indien er een doffe "e" op volgt.

k p t  een "k", "p" of "t" uitgesproken zoals in het Nederlands, zonder aan te blazen. Dit gebeurt indien er geen klinker op volgt.

f, d, b  een "f", "d" of "b" uitgesproken zoals in het Nederlands. De "d" en "b" worden zoals in het Nederlands uitgesproken als een "t" en "p" op het einde van een woord of voor een medeklinker.

n  een "n" uitgesproken zoals in het Nederlands, maar langer aanhalen.

v  Elke geschreven "w" waarbij de bovenste snijtanden lichtjes op de onderlip worden geplaatst en een Nederlandse "v" uitgesproken wordt die enigszins overneigt naar een "w". Een zuivere "w"-uitspraak is echter geen fout, men vermijdt het echter best.

ʃ  Elke geschreven "sch" wordt uitgesproken zoals in het Franse woorden "chemin, chat".

ŋ  een "ng" zoals in het Nederlandse “lang”

ç  een "ch" zoals in het Nederlandse "wicht, zucht". Ook de geschreven "g" in de woorduitgang "-ig" wordt op deze wijze uitgesproken.

x  een "ch" na klinkers, uitgezonderd na een "i" of een "u". Daarbij klinkt de "ch" iets meer naar het bovenste gedeelte van de mondholte toe.

g  Een geschreven "g", uitgesproken als de "g" in het Franse woorden "gare, garçon". Steeds in het begin van een Duits woord of er midden in. Op het einde van een woord of een lettergreep wordt de geschreven "g" uitgesproken als een "k".


UITSPRAAK VAN DE 'H'

Uitspraak andere letters

A  B  C  D  E  G  H   I  K  L  N 
                     
O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z   

 

Uitspraak twee opeenvolgende klinkers
Uitspraak alfabet
Klemtoon van een woord


Uitspraak H

In het onderstaande is de klemtoon van een woord met meerdere lettergrepen weergegeven door een onderlijnde klinker.
De uitspraak van het volledige woord is weergegeven in (groen) fonetisch schrift, waarvoor een verklaring in de linker menukolom.

In het Duits spreekt men de 'h' steeds zeer uitgesproken uit bij het woordbegin. Voorbeelden:

  Hals [hals]
  Haus [haus]
  Hymne [hymnə]
  herzlich [hɛɐtslɪç]

Overigens spreekt men de "h" in het Duits nooit uit (met slechts een beperkt aantal uitzonderingen -zie lager), en dient zij eerder ter beklemtoning dat de voorafgaande klinker lang uitgesproken wordt. Men kan de "h" in al die gevallen dan ook beschouwen als deel van de klinker. Voorbeelden:

  Sieh da! [zi: da:]
  Steh auf! [ʃthe: auf]
  Zieh das an! [tsi: das an]
  Ehe [e:ə]
  eher [e:ɐ]
  ohne [o:nə]
  Ohr [o:ɐ]
  Uhr [u:ɐ]
  sehen [ze:ən]
  ziehen [tsi:ən]
  Einweihung [ainaiuŋ]
  nehmen [ne:mən]
  Stahl [ʃtha:l]
  nahe [na:ə]
  fähig [fɛ:ɪç]
  drehen [dre:ən]
  Lehrer [le:rɐ]
  ihm [i:m]
  Ihnen [i:nən]

Zeer uitzonderlijk wordt de "h" ergens in een woord wel uitgesproken, namelijk als het woord kan beschouwd worden als een samenstelling met een deel, dat begint met een "h", zoals bijvoorbeeld "Ahorn", dat bestaat uit "A" en "Horn". Voorbeelden:

  Ahorn [a:horn] (bestaat uit "A" en "Horn")
  Oheim [o:haim] (is een afkorting van "Onkel" + "Heim"
  Uhu [u:hu] (is een uil die "u" + "hu" roept)

Een uitroep van verwondering kan een uit te spreken "h" hebben midden in het woord. Daarmee drukt men het emotioneel uitademen uit tijdens die verwondering. Voorbeelden:

  oho! [oho:]
  juhe! [juhe:]
  aha! [aha:]

 

Uitspraak van de "h" in "ch"

Zie daartoe Uitspraak "ch".

 

Uitspraak van de "h" in "sch"

Zie daartoe Uitspraak "sch".
Uitspraak andere letters

A  B  C  D  E  G  H   I  K  L  N 
                     
O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z    

Alle gegevens baseren zich op Dudens "Das Aussprachewörterbuch", zie referentiewerken. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).